Arduino from Scratch - Projekt č.1

Moje skúsenosti s elektrotechnickými hračkami sa rovnali nule. Na stole som mal dosku, vysypané súčiastky a knihu, ktorá sľubovala, že je to jednoduché a zvládne to aj priemerne zručné poleno. Text mi dodával odvahy. Povyberal som potrebné súčiastky. Odpor 220ohm, červená LED a prepojovacie káble. Skvelé je, že v knihe je hneď aj vysvetlené ako funguje daná súčiastka, kde má LED katódu a anódu, ako podľa prúžkov nájdem potrebný odpor. Podľa schémy som zložil svoj prvý obvod.


Pripojil som dosku cez USB k počítaču a viete čo? Ona sa tá LED rozsvietila.


To ma patrične nakoplo a pustil som sa do experimentovania. Napájacích +5V som prehodil na digitálny výstup D13 a začal som študovať ako tento výstup riadiť. K tomuto úkonu už bude potrebné vývojárske prostredie ArduinoIDE. Nájdete ho na stránke Arduino.cc. Spustil som prostredie a opäť postupoval podľa návodu. Najskôr je potrebné vysvetliť prostrediu s akou doskou budeme spolupracovať. To sa nastavuje v menu Tools/Board. Zvolil som Arduino UNO. Potom je potrebné vybrať port cez ktorý máte dosku pripojenú k počítaču. Tu sa postupy ako správne zistiť port líšia podľa operačného systému. Na Windows je potrebné pozrieť na ktorom COM porte je Arduino pripojené (treba nazrieť do Device Managera). Na Mac OS X to zistíte tak, že si otvoríte Terminal a zadáte príkaz ls /dev/tty.* . Z toho čo vám systém vypíše sa dá odhadovať čo by asi mohla byť doska Arduino.


V mojom prípade je to tty.usbmodem14211 (celkom isto sa na vašom počítači bude hlásiť inak). Teraz treba zistený port nahlásiť do prostredia ArduinoIDE. Zvolíte Tools/Port a vyberiete vašu dosku.


Doska je v tomto momente pripravená prijímať vaše programy. Keďže začíname, treba si vybrať niečo ľahké. Aj na toto vývojári mysleli a pripravili niekoľko príkladov, ktoré pochopí skutočne každý. Vyberme si teda blikač (File/Examples/01.Basics/Blink).


Program je skutočne jednoduchý. Najskôr sa definuje 13. pin ako výstupný (riadok 20). Potom sa zadefinuje slučka, v ktorej sa striedavo zapína/vypína výstup 13.


Teraz stačí už iba program nahrať do Arduina. Stlačíme šípku vpravo na hornej lište ... Program sa nahrá a začne bežať. Výsledkom je blikajúca LED riadená z portu 13.

Užitočné odkazy:
Arduino UNO + Windows
Arduino UNO + Mac OS X