Kontaktujte nás

Zaujali Vás naše aktivity? Máte otázky alebo pripomienky? Alebo by ste sa chceli stať našim partnerom? Dajte nám vedieť, sme otvorení akýmkoľvek novým možnostiam a spoluprácam!


Fakturačné údaje neziskovej organizácie

 • Invencia to je umenie n.o.
 • Trhová 54, 841 01 Bratislava
 • IČO: 50 095 862, DIČ: 2120173979
 •  
 • Registračné číslo: OVVS-104307/475/2015-NO
 • Dátum vzniku: 10.12.2015
 •  
 • Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 • IBAN: SK52 7500 0000 0040 2271 9284
 • BIC (SWIFT): CEKOSKBX
 •  
 • Štatutárny orgán: Tomáš Ludwig (riaditeľ)
 • registracia@inventum.sk

Školiace centrum

 • Adresa: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
 •  
 • Školiace centrum sa nachádza v bloku A na 1. poschodí v priestoroch dekanátu, na konci chodby vpravo. Prístupné je v čase konania školení, kurzov a workshopov.