Arduino from Scratch - Projekt č.1

Moje skúsenosti s elektrotechnickými hračkami sa rovnali nule. Na stole som mal dosku, vysypané súčiastky a knihu, ktorá sľubovala, že je to jednoduché a zvládne to aj priemerne zručné poleno. Text mi dodával odvahy. Povyberal som potrebné súčiastky. Odpor 220ohm, červená LED a prepojovacie káble. Skvelé je, že v knihe je hneď aj vysvetlené ako funguje daná súčiastka, kde má LED katódu a anódu, ako podľa prúžkov nájdem potrebný odpor. Podľa schémy som zložil svoj prvý obvod.