V nasledujúcom zozname nájdete verejne dostupné dokumenty neziskovej organizácie Invencia to je umenie n.o. pre splnenie zákonnej povinnosti. V prípade záujmu o nahliadnutie do verejných účtovných dokumentov si môžete osobnú schôdzku dohodnúť na adrese registracia@inventum.sk.