Projekt Mladým vývojárom pomocou Arduina a MATLABu

Vďaka podpore z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity organizujeme na The British International School Bratislava sériu pravidelných workshopov zameraných na vývojové kity Arduino a ich prepojenie s prostredím MATLAB pre žiakov tejto základnej školy. Začíname vo štvrtok 28.09.2017 o 15:00, pričom kurz bude pravidelne každý štvrtok až do konca novembra.

Magistrátu týmto ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Mali by ste záujem o organizáciu podobných workshopov aj u vás? Dajte nám vedieť!


Inventum sa stalo MakerSpace-om v sieti MathWorks

Našej neziskovej organizácii Inventum sa v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave podarilo získať podporu od spoločnosti MathWorks. Sme tak piatou kreatívnou dielňou na svete, ktorá takúto podporu získala. V rámci podpory sme od spoločnosti MathWorks získali bohaté softwarové vybavenie. Aktuálne tak máme k dispozícii licencie v tejto konfigurácii:

Stránky