Naše začiatky s 3D tlačou

Nedávno nám doručili našu prvú 3D tlačiareň Pusa i3 MK 2 a tak prinášame pár ukážok z našich začiatkov. Okrem hotových modelov z internetu sme skúšali vytvoriť aj zopár vlastných v programe SketchUp Make. Prvé výsledky si môžete pozrieť v nasledujúcej galérii. Pokúsime sa pripraviť aj workshop pre začiatočníkov, takže ak vás 3D tlač zaujíma, sledujte naše stránky.


uspesny projekt
  • 09 aug, 2016
  • Vzdelávanie

Abstrakt Projektu

3D tlačiarne sa stávajú stále dostupnejšími a ukazuje sa, že sú nenahraditeľnými pomôckami pri prototypovaní konštrukčných a dizajnových prvkov pre rôzne typy projektov. Radi by sme preto rozšírili HW vybavenie Inventumu o prvú 3D tlačiareň a ponúkli členom možnosť tlačiť vlastné 3D modely.

Live Preview
Autorský tím:
Inventum
Technická špecifikácia tlačiarne Prusa i3 Plus:
  • Maximálna oblasť tlače 200 x 200 x 200 mm
  • Podpora štandardných 1.75 mm filamentov
  • Výška vrstvy od 0.05 mm
  • Rozlíšenie v osiach XY od 10 mikrónov
  • Podpora materiálov: PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Nylon a ešte viac
  • Opensource
item
item

Arduino from Scratch - Projekt č.1

Moje skúsenosti s elektrotechnickými hračkami sa rovnali nule. Na stole som mal dosku, vysypané súčiastky a knihu, ktorá sľubovala, že je to jednoduché a zvládne to aj priemerne zručné poleno. Text mi dodával odvahy. Povyberal som potrebné súčiastky. Odpor 220ohm, červená LED a prepojovacie káble. Skvelé je, že v knihe je hneď aj vysvetlené ako funguje daná súčiastka, kde má LED katódu a anódu, ako podľa prúžkov nájdem potrebný odpor. Podľa schémy som zložil svoj prvý obvod.

Kurz 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Arduino from scratch

Krúžok je určený začiatočníkom v oblasti elektrotechniky. Nie sú vyžadované žiadne skúsenosti so skladaním elektrických obvodov, takže sa nikto nemusí obávať, že by to nezvládol. Na niekoľkých stretnutiach sa naučíte zložiť obvod, ktorý pomocou dosky Arduino oživíme. Programovať budeme v Arduino IDE a vyskúšame aj prepojenie s MATLAB/Simulink. Neskôr vyskúšame vytvoriť aj vlastné projekty s využitím rôznych snímačom, motorov a komunikačných prostriedkov.

Prihláška na kurz

Arduino + MATLAB

Workshop Vás zoznámi so základmi programovania Arduina v prostredí MATLAB a Simulink. V priebehu workshopu si vyskúšame komunikáciu s Arduinom, čítanie a zápis dát na vstupy/výstupy a ďalšie možnosti v MATLABe bez potreby kompilácie kódu. V prostredí Simulinku si ukážeme ako vytvoriť model, ktorý bude spustiteľný na Arduine, externý režim a samostatne spustiteľné programy. Súčasťou workshopu bude aj tvorba jednoduchej udalostnej logiky a tvorba vlastných blokov pre nepodporované snímače.

Stránky