Podujatie Týždeň vedy a techniky

10. a 11. novembra sme sa v rámci propagácie našich aktivít zúčastnili podujatia Týždeň vedy a techniky organizovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v bratislavskej Inchebe.

Na ukážku sme priniesli 3D tlačiareň a zopár hotových výtlačkov. Záujemcov bola kopa, od najmenších až po najväčších. To nás utvrdilo, že sa 3D tlači oplatí venovať aj ďalej. Rovnako sme sa potrápili aj odpoveďami na rôznorodé otázky o 3D tlači.

Užitočné odkazy:
Týždeň vedy a techninky na Slovensku