MakerSpace stretnutie - Istrobot

Ďalšie stretnutie v Makerspace. Teraz to bude o sledovaní čiary pomocou robota ZUMO a LEGO EV3. Cieľom je nájsť tím, ktorý pripraví robota na súťaž ISTROBOT 2018 a podľa možností aj vyhrá. Tímov môže byť aj viac. Okrem ISTROBOTa sa budeme krátko venovať aj súťaži MATLAB Online Live Editor Challenge

Prídite sa pozrieť a niečo nové si vyskúšať a naučiť sa!

MakerSpace stretnutie

Pravidelné stretnutia študentov a odborníkov z praxe, kde sa pracuje, tvorí, vymýšľa a diskutuje. Stretnutia slúžia na riešenie technických problémov v kolektíve, prípravu na rôzne robotické a inžinierske súťaže, získavanie nových poznatkov, ale aj zábavu a socializáciu :) K dispozícii sú počítače s MATLAB-om a Simulink-om, vývojové dosky Arduino s rôznym príslušenstvom, robotické platformy ako Visiduino, Zumo, AR Drone, BiPed a iné, 3D tlačiarne Prusa i3 MK2 a rôzne iné vybavenie, ktoré sa stále rozrastá.

Projekt Mladým vývojárom pomocou Arduina a MATLABu

Vďaka podpore z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity organizujeme na The British International School Bratislava sériu pravidelných workshopov zameraných na vývojové kity Arduino a ich prepojenie s prostredím MATLAB pre žiakov tejto základnej školy. Začíname vo štvrtok 28.09.2017 o 15:00, pričom kurz bude pravidelne každý štvrtok až do konca novembra.

Magistrátu týmto ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Mali by ste záujem o organizáciu podobných workshopov aj u vás? Dajte nám vedieť!


7. MakerSpace stretnutie

Pravidelné stretnutia študentov a odborníkov z praxe, kde sa pracuje, tvorí, vymýšľa a diskutuje. Stretnutia slúžia na riešenie technických problémov v kolektíve, prípravu na rôzne robotické a inžinierske súťaže, získavanie nových poznatkov, ale aj zábavu a socializáciu :) K dispozícii sú počítače s MATLAB-om a Simulink-om, vývojové dosky Arduino s rôznym príslušenstvom, robotické platformy ako Visiduino, Zumo, AR Drone, BiPed a iné, 3D tlačiarne Prusa i3 MK2 a rôzne iné vybavenie, ktoré sa stále rozrastá.

10. MakerSpace stretnutie

Pravidelné stretnutia študentov a odborníkov z praxe, kde sa pracuje, tvorí, vymýšľa a diskutuje. Stretnutia slúžia na riešenie technických problémov v kolektíve, prípravu na rôzne robotické a inžinierske súťaže, získavanie nových poznatkov, ale aj zábavu a socializáciu :) K dispozícii sú počítače s MATLAB-om a Simulink-om, vývojové dosky Arduino s rôznym príslušenstvom, robotické platformy ako Visiduino, Zumo, AR Drone, BiPed a iné, 3D tlačiarne Prusa i3 MK2 a rôzne iné vybavenie, ktoré sa stále rozrastá.

8. MakerSpace stretnutie

Pravidelné stretnutia študentov a odborníkov z praxe, kde sa pracuje, tvorí, vymýšľa a diskutuje. Stretnutia slúžia na riešenie technických problémov v kolektíve, prípravu na rôzne robotické a inžinierske súťaže, získavanie nových poznatkov, ale aj zábavu a socializáciu :) K dispozícii sú počítače s MATLAB-om a Simulink-om, vývojové dosky Arduino s rôznym príslušenstvom, robotické platformy ako Visiduino, Zumo, AR Drone, BiPed a iné, 3D tlačiarne Prusa i3 MK2 a rôzne iné vybavenie, ktoré sa stále rozrastá.

9. MakerSpace stretnutie

Pravidelné stretnutia študentov a odborníkov z praxe, kde sa pracuje, tvorí, vymýšľa a diskutuje. Stretnutia slúžia na riešenie technických problémov v kolektíve, prípravu na rôzne robotické a inžinierske súťaže, získavanie nových poznatkov, ale aj zábavu a socializáciu :) K dispozícii sú počítače s MATLAB-om a Simulink-om, vývojové dosky Arduino s rôznym príslušenstvom, robotické platformy ako Visiduino, Zumo, AR Drone, BiPed a iné, 3D tlačiarne Prusa i3 MK2 a rôzne iné vybavenie, ktoré sa stále rozrastá.

Inventum sa stalo MakerSpace-om v sieti MathWorks

Našej neziskovej organizácii Inventum sa v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave podarilo získať podporu od spoločnosti MathWorks. Sme tak piatou kreatívnou dielňou na svete, ktorá takúto podporu získala. V rámci podpory sme od spoločnosti MathWorks získali bohaté softwarové vybavenie. Aktuálne tak máme k dispozícii licencie v tejto konfigurácii:

Stránky